ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ

Τα κτηνιατρικά σκευάσματα χορηγούνται μόνο μετά από καθοδήγηση κτηνίατρου.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τα αντιπαρασιτικά σκευάσματα!